Kompetencecenter

Kompetencecentret er et internt ressourcecenter på Arden Skole, der har til formål at støtte op om kollegernes muligheder for at differentiere undervisningen og skabe inkluderende læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle elever både fagligt, socialt og personligt.

Medarbejderne i Kompetencecentret kaldes i daglig tale ’holdlærere’ eller ’inklusionsvejledere’, og de har særlige vejlederuddannelser og kompetencer, som gør dem i stand til at vejlede kolleger og i praksis støtte op om den daglige undervisning. I Kompetencecenteret har vi ansat lærere og pædagoger med viden om og erfaring fra specialundervisningsområdet. Disse lærere og pædagoger varetager særlige støttefunktioner og specialundervisningshold - ofte på tværs af årgange, hvor elever med særlige faglige og sociale udfordringer kan få et fagligt løft og lære strategier til, i stadig mere selvstændig grad, at kunne håndtere krav og forventninger i klassefællesskabet. Speciallæreren har typisk også timer i klassen som ’holdlærer’, så de strategier og metoder, barnet lærer i det skærmede miljø, i videst muligt omfang overføres til undervisningen i klassen.

Endelig udbyder Kompetencecentret i perioder forebyggende og trivselsfremmende tilbud som Skilsmissegruppe og Familieklasse, samt er tovholder på bevægelsescoaches, legepatrulje, trivselsdag og skolens antimobbestrategi.